Storaaen A/H

Haveforeningen Storaaen

Beskrivelse

Kolonihaveforeningen Storaaens historie begynder i august 1957. Tankerne om kolonihaver i Holstebro hænger nok sammen med, at Danmarks Kolonihaveforbund i 1950’erne voksede sig så stor og stærk, at det bliver opdelt i flere kredse. Faktisk er der i Danmark på den tid 167 haveforeninger med tilsammen 20 000 medlemmer.

August 1957 indsendes der en ansøgning til Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtskreds om tilladelse til inddragelse af et nærmere angivet areal ved Storåen til kolonihaver.

Juni 1958 afholdes der stiftende generalforsamling på Højskolehjemmet i Holstebro. Landinspektør Aksel Kjær er blandt initiativtagerne. Han vælges som den første formand i foreningen. Ved den stiftende generalforsamling får haveforeningen navnet Haveforeningen Storaaen 1958.

September 1958 er det endelige matrikelkort færdigbehandlet og godkendt af alle parter. Der er nogen diskussion om ordlyden i skødet, da Kolonihaveforbundet ønsker en servitut om livsvarigt medlemskab af forbundet. Der er ikke noget at gøre, så i 1961 bliver skødet underskrevet. Haveforeningen Storaaen betaler 47 916 kr. for et samlet areal på 34 675 m2.

Adresse

  • Adresse: Steen Blichersvej, 7500 Holstebro
  • Postnr: 7500
  • By: Holstebro