Lyngen H/F

Haveforeningen Lyngen

Beskrivelse

Haveforeningen er udlagt som en del af kommunens rekreative områder og må kun benyttes til kolonihaveformåI.

Arealet er opdelt i 49 fritidshaver på hver 400 kvadratmeter, hvortil kommer gangarealer, stier og affaldsplads m.v. i alt omkring 24.000 kvadratmeter.

Ifølge lovens bestemmelser om varige kolonihaver (Lov om kolonihaver) skal der være adgang for offentligheden til at gå på veje og stier i området fra klokken 8 til kl. 21, i perioden fra den 1. april til den 30. september, så alle er derfor velkomne.

Samlet areal: 24.000 m²
Havestørrelse: 400 m²
Antal haver: 49 stk.
Huse: Ja
Åremål: 13 år

Adresse

  • Adresse: Lundtoftevej 89
  • Postnr: 2800
  • By: Lyngby