Regler for kolonihaver

Mads Nielsen, 11. marts 2020

Alle kolonihaveforeninger er omfattet af nogle forskellige kolonihave-regler, som dels er bestemt af Kolonihaveloven og dels af den kommune, som kolonihavehuset ligger i. Bliv klogere på reglerne for at bo i kolonihave, installation af el i kolonihaven og ordensregler.

Hvem bestemmer over kolonihaven?

Kolonihaver er omfattet af Lov om kolonihaver (Kolonihaveloven) og Planloven. Dertil kommer kommunernes lokalplaner og de enkelte haveforeningers regler og vedtægter.

Ud over at beskytte eksisterende områder præciserer Kolonihaveloven, at der skal være offentlig adgang til veje og stier i kolonihaveområderne i sommerhalvåret, så flest mulige kan nyde godt af de rekreative områder. Planloven pålægger kommunerne at medtage kolonihaveområder i kommuneplanen.

Kommunen er også forpligtet til at oprette kolonihaveforeninger, hvis den udstykker nye kolonihaveområder.

Ud over samfundets almindelige love og regler (f.eks. bygningsreglementet) har især den enkelte kommunes lokalplaner for kolonihaveområder betydning. En lokalplan vil typisk forbyde overnatning i vinterhalvåret.

Kommunen fastlægger også regler for byggeri i kolonihaver og kan stille betingelser for, hvem der kan leje en kolonihave.

Alle kolonihaver er organiseret som foreninger, der ledes af en bestyrelse.

hvilke regler gælder i kolonihaverne. kolonihave.nu
Det er forskelligt fra kommune til kommune - og fra haveforening til haveforening - hvilke regler, der gælder i kolonihaven.

– Medlemmer af Kolonihaveforbundet

Mange af landets kolonihaver er medlem af Kolonihaveforbundet. Ifølge Kolonihaveforbundets vedtægter kan man ikke optages i en kolonihaveforening, uden at haveforeningens bestyrelse er inddraget. Man kan heller ikke være optaget i mere end én kolonihave under Kolonihaveforbundet.

Kolonihaveforbundet har kompetence til at fastsætte værdien af kolonihaver og tilhørende bebyggelse og løsøre. I 2007 afsagde Højesteret en principiel dom om maksimalpriser for kolonihavehuse. Retten fastslog, at Kolonihaveforbundets vurderingsregler gælder i hele landet for alle kolonihaver under forbundet.

Må jeg bo i kolonihaven hele året?

Som regel forbyder kommunen helårsbeboelse via en lokalplan og lukker for eksempel for vandet i vintersæsonen. En almindelig regel er, at man må bo i kolonihavehuset i sommerhalvåret, men i vinterhalvåret (fra 1. oktober til 31. marts) må man kun undtagelsesvis overnatte, f.eks. i forbindelse med ferie eller weekendophold.

Der findes også haveforeninger som har krav til helårsbeboelse, hvilket er vigtigt at være opmærksom på ved køb, da det betyder, at den kolonihaven skal bebos året rundt. Reglerne for overnatning og beboelse i kolonihaven fremgår af haveforeningens vedtægter eller i BBR-registret.

Kolonihaveforbundet er medlemsorganisation for ca. 400 haveforeninger.

Hvilke regler gælder for installationer i kolonihaven?

El-, vand-, varme- og spildevandsinstallationer skal naturligvis være i lovlig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand, dvs. opfylde kravene i bygningsreglementet.

Derudover kan der være lokale krav, f.eks. krav om tilslutning til det offentlige kloaknet frem for etablering af sivebrønde. Undersøg inden køb, om der er planlagt tilslutning til kloaknettet, da en større udgift som dette vil medføre en højere leje. Du kan forhøre dig hos haveforeningen eller kommunen.

Hvilke ordensregler gælder i kolonihaven?

Kolonihaveforeningen kan have meget detaljerede regler for at sikre, at området er et rart sted at være. Ofte vil der være krav om, at hækken skal være klippet og haven holdt pæn.

Der kan også være ganske detaljerede regler for bebyggelse, dens udseende, højde osv.

Derudover kan der være regler om deltagelse i fællesarbejde, om dyr eller nattero efter et bestemt klokkeslæt. Overtræder man reglerne, kan man i yderste konsekvens miste retten til kolonihaven.

Læs også: Kolonihaver, andelshaver og daghaver – hvad er forskellen?

Regler for kolonihaver på kolonihave.nu
Nogle haveforeninger lukker for vandet i vinterhalvåret
Flere artikler fra samme kategori