kolonihaver til salg på kolonihave.nu

Kolonihaver, andelshaver og daghaver

Anna Larsen, 9. marts 2020

Hvad er forskellen på kolonihaver og andelshaver? Og hvad er en daghave? Har du brug lidt tid på at læse om kolonihaver, er du sikkert stødt på forskellige typer som andelshaver, daghaver og … Her får du et overblik over de forskellige typer af haver, for en kolonihave er nemlig ikke bare en kolonihave.

Kolonihaver er typisk kendetegnet ved at have et større grundareal end daghaver samt mulighed for overnatning indenfor bestemte tidsperioder. Desuden lejes grunden af kommunen eller staten.

Daghaver/nyttehaver giver ikke mulighed for overnatning, desuden er grundarealet typisk mindre end en kolonihave. En eventuel bebyggelse må typisk højest være 10 m2 og er udelukkende beregnet til redskaber og lign. Daghaver udlejes typisk af kommunen eller staten.

Andelshaver er haveforeninger, der er organiseret som en andelsforening, og som ejer grunden. Her har foreningens medlemmer i kraft af medlemskabet brugsret til en parcel af haveforeningens grundareal. Når du køber en andelshave, køber du altså dels andelsretten i foreningen og dels et hus, der eventuelt er opført på foreningens grund.

Kolonihaver

Kolonihaver er kendetegnet ved større grundareal end en daghave/nyttehave, og mulighed for overnatning i sommerperioden.

Huset størrelse bestemmes typisk af kommunen, f.eks. er det tilladt i København at bygge 15% af grundens størrelse dog maksimalt 60 m2 inkl udestue og legehus.

Andre kommuner kan have andre regler. Desuden er det muligt at lægge vand og evt. strøm ind i huset.

De fleste kolonihavearealer ejes af det offentlige, typisk kommunen eller staten (DSB) og er derfor underlagt offentlige regler for salg og køb.

Typisk er der krav om venteliste. Prisniveau i de større byer er lige fra små 10.000 kr. til over 400.000 kr.

Er haveforeningen medlem af Kolonihaveforbundet, vurdering af kolonihavens værdi af et vurderingsudvalg i haveforeningen. Er haveforeningen ikke medlem af Kolonihaveforbund er der fri prissætning og frit salg.

Køb og salg af kolonihaver på kolonihave.nu
Kolonihaveforening - grunden er til leje.

Andelshaver

Andelshaver, som jo også er kolonihaver, er i princippet en kolonihave, men jorden/grunden ejes af dig, dvs. du køber grunden, og derfor er der også frit salg.

Vurdering og salg sker ofte gennem en ejendomsmægler.

Priser kan godt komme op over 1 million.

Der er frit salg, så det er udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen.

Køb og salg af kolonihaver - på kolonihave.nu
Daghave - overnatning samt indlagt vand/el er ikke tilladt

Daghaver/Nyttehaver

En daghave giver en ikke mulighed for overnatning og det er ofte heller ikke tilladt at lægge hverken vand eller el ind i huset.

Huset på grunden i daghaven/nyttehaven må maksimalt være på 15% eller 25m2 (Københavns kommune)

Da daghaver/nyttehaver er typisk mindre end kolonihave og overnatning ikke må finde sted, er priser som hovedregel lavere end kolonihave.

Prisniveau i de større byer fra 5.000 kr til omkring de 100.000 kr.

  • Tag endelig kontakt til din lokale nyttehave, hvis du skulle være i tvivl eller have spørgsmål.
Køb og salg af kolonihaver på kolonihave.nu
Andelshaveforening - grunden ejes af dig.

Når du har besluttet dig

Når du har fundet ud af, hvilken typer af kolonihaver, der passer bedst til dit behov og temperament, er du klar til at begynde jagten på drømmekolonihaven.

Du kan læse meget mere om, hvordan du kan få fingrene i en kolonihave lige her.

Flere artikler fra samme kategori