Log på  \/ 
x
 Use Facebook account  Use Google account  Use LinkedIn account
eller
Registrer  \/ 
x
 Use Facebook account  Use Google account  Use LinkedIn account
eller

Hvordan får jeg en kolonihave?

Hvordan får jeg en kolonihave?


Overvejelser inden køb

Er det nu en ikke bare en fix ide, for en en kolonihave er ikke kun et sted hvor du kan nyde livet og slappe af.

Både hus og have skal passes, og det kan godt tage sin tid.
Desuden er kan det være dyrt. Et nyt tag er ikke billigt.

Du skal derfor overveje meget, om du har tid og penge til en sådan erhvervelse.

Ud over husleje til foreningen, ca 400-500 kr pr måned året rundt, skal du regne med løbende udgifter i samme størrelsesorden. Huset og haven skal jo som sagt passes og vedligeholdes , og det løber let op i et timetal på 3-4 timer pr uge. Ukrudt vokser meget hurtigt.!!

Og så skal transport til kolonihaven jo lægges oveni. Altså det kræver både tid og penge.

Lidt om køb om kolonihave

Kolonihaver er blevet det billige alternativ til at komme væk fra storbyen og komme tæt på naturen. Specielt har mange unge familier opdaget at kolonihaver er et godt alternativ til at købe et hus.

I de store byer, specielt København og Århus er det nærmest umuligt at få en kolonihave, ventelisterne er lange og det kan godt tage mange år.

I de mindre byer, kan en kolonihave dog erhverves meget hurtigt.

Inden du går i gang med at finde din drømme kolonihave, er der lige nogle forklaringer.:

Hvad er forskellen på en kolonihave, daghave/nyttehave eller andelshave?

Der er stor forskel, så overvej om du søger en decideret kolonihave eller en nyttehave/daghave.

Kolonihave


Kolonihaver er kendetegnet ved større grundareal end en daghave/nyttehave, og mulighed for overnatning i sommerperioden.

Huset størrelse bestemmes typisk af kommunen, f.eks er det tilladt i København at bygge 15% af grundens størrelse dog maksimalt 60 m2 inkl udestue og legehus.

Andre kommuner kan have andre regler. Desuden er det muligt at lægge vand og evt strøm ind i huset.

De fleste kolonihave arealer ejes af det offentlige, typisk kommunen eller staten (DSB) og er derfor underlagt offentlige regler for salg og køb.

Typisk er der krav om venteliste. Prisniveau i de større byer er lige fra små 10.000 kr til langt over 400.000 kr

Andelshave


Andelshaver, som jo også er kolonihaver, er i princippet en kolonihave, men jorden/grunden ejes af dig, dvs du køber grunden, og derfor er der jo også frit salg.

Vurdering og salg sker ofte gennem en ejendomsmægler.

Priser kan godt komme op over 1 million.

Der er jo frit salg, så det er udbud og efterspørgsel der bestemmer prisen.

Daghave/Nyttehave


En daghave giver en ikke mulighed for overnatning, ej heller er det tilladt at lægge hverken vand eller el ind i huset.

Huset på grunden i daghaven/nyttehaven må maksimalt være på 15% eller 25m2 (Københavns kommune)

Da daghaver/nyttehaver er typisk mindre end kolonihave og overnatning ikke må finde sted, er priser som hovedregel lavere end kolonihave.

Prisniveau i de større byer fra 5.000 kr til omkring de 100.000 kr.

Find din drømme kolonihave

Du har nu gjort dig klart om det er en kolonihave eller nyttehave/daghave du søger.

Overvej nu grundigt hvilke foreninger du vil gerne vil have et hus i.

Brug denne hjemmeside til at finde disse foreninger, besøg de enkelte og dan dig det endelige overblik om disse haveforeninger nu svarer til dine krav.

Overvej bl.a følgende

Haveforeningens beliggenhed i forhold til din bopæl.

Er haveforeningen tilsluttet det offentlige kloaknet. I følge EU direktiv skal alle kolonihaver være kloakeret inden 2027. Det kan let koste omkring de 80.000 til 100.000 kr.

Er der indlagt el i haveforeningen. El gør unægteligt livet nemmere, du kan have køleskab, lys osv. Det kan du også på solceller, og gaskøleskabet er opfundet, men dyrt og besværligt.

Er der indlagt vand i haveforeningen?

Toiletforhold, hvordan er de??

Jo flere haver der er i foreningen, jo hurtigere bliver der en have ledigt.

Hvordan kommer jeg på venteliste?

Dette spørgsmål er jo kun aktuelt hvis den haveforening du søger optagelse i, ikke er en andelshave, eller er på privat jord.

De fleste haver i hovedtaden og de større byer er alle haveforeninger med ventelistekrav, da de er ejet af kommunen eller underlagt regler fra kolonihaveforbundet.

Hvis det er an andelshave du søger, så er ventelistespørgsmålet uaktuelt, der er jo fri prisdannelse, udbud og efterspørgsel, så kig i bla. den Blå Avis, de lokale ejendomsmæglere eller ved opslag på tavlen ved fælleshuset.

Drømmehuset er jo kun bestemt af størrelsen på din bankkonto.

Hvis der derimod er venteliste, så skal du først skrives på denne for at komme i betragning til en have. Du kan ikke skrives op til en have igennem denne hjemmeside.

Kig på foreningens hjemmeside, hvis de da har en sådan, eller besøg haveforeningen, kig på opslagstavlen ved foreningshuset. Her er der ofte information om hvordan du kommer på ventelisten og hvad det koster.

De fleste haveforeningen har et maksimalt antal der kan være på ventelisten, således at der bliver realistisk at få et hus, hvis man da er på ventelisten.

Antallet af personer på ventelisten er ofte proportionalt med antallet af haver i foreningen, så jo flere haver der er, jo hurtige er det muligt både og komme på venteliste og få et have.

Hvis du f.eks søger en have i en forening med 50 haver, og der bliver solgt 5 haver om året, ja, så tager det jo let 10 år inden du kommer i betragtning.

Opskrivning på venteliste

Haveforeninger med ventelisteopskrivning skriver typisk op når antal personer på listen kommer ned på et hvis antal, der gør det sandsynligt at man kan vil få tilbudt en have indenfor en rimeligt kort årrække.

Du skal derfor holde øje med hvornår ventelisten åbner for ny opskrivning i de haver du ønsker hus i.

Hold øje med hjemmesiden løbende, besøg haven, snak med de "lokale" der måske ved hvornår ventelisten åbner.

Når ventelisten så åbner, så kommer der mange håbefulde. De fleste haveforeninger foretager venteliste opskrivning på basis af lodtrækning blandt de fremmødte.

Bemærk, at ventelisteopskrivning typisk kun er en dag i et bestemt tidsrum, så hvis du ikke møder op, så er løbet kørt, og du må vente til næste gang ventelisten åbner.

Da der var ventelisteopskrivning til Haveforeningen Nokken på Amager kom deromkring 1.600 personer, og der var kun plads til 75 på ventelisten.

Du kan se billeder fra opskrivningen på linket herunder

Så alene det at komme på venteliste kan være ligesom at vinde i Lotto.

Men hvis du ikke kommer til opskrivningen, ja, så kommer du aldrig på listen.

Se havernes beliggenhed i de forskellige regioner


Region Storkøbenhavn

Region Nordjylland

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Kolonihave.nu
Danmarks største og bedste oversigt over kolonihaver i Danmark